fbpx

Propozycje programowe

Jeszcze więcej
troski o najmłodszych

 • uzyskanie nadawanego przez UNICEF tytułu „Miasta przyjaznego dzieciom”
 • zabezpieczenie potrzeb i praw najmłodszych mieszkańców miasta
 • kreowanie we współpracy z dziećmi i ich rodzicami przyjaznych miejskich przestrzeni
 • stworzenie wraz z powiatem bielskim strategii ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych
 • uruchomienie programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z klas I-III
 • dwukrotne zwiększenie miejsc w żłobku miejskim
 • budowa nowej siedziby dla Teatru Lalek „Banialuka”
 • dalszy rozwój szlaku „Bajkowe Bielsko-Biała”
 • wspieranie działalności Centrum Bajki i Animacji

Jeszcze więcej
miejsca dla młodzieży

 • utworzenie strefy dla młodych ludzi, prowadzonej przez organizacje pozarządowe
 • otwarcie miejsca przyjaznego młodzieży w jednym z centrów handlowych
 • współorganizacja juwenaliów z samorządami bielskich uczelni
 • wsparcie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w budowie siedziby na placu Fabrycznym i stworzeniu bazy akademickiej oraz w staraniach o utworzenie szpitala klinicznego

Jeszcze więcej
zdrowych bielszczan

 • uruchomienie programu walki z cukrzycą dla mieszkańców w wieku 45-65 lat
 • porody bez bólu w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim
 • otwarcie Poradni Laktacyjnej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim
 • dalsza rozbudowa i doposażenie Beskidzkiego Centrum Onkologii– Szpitala Miejskiego
 • organizacja Dni Zdrowia
 • kontynuacja polityki senioralnej

Jeszcze więcej
splotów

 • uruchomienie portalu „Zapytaj Mieszkańca” w celu konsultowania decyzji istotnych z punktu widzenia miasta
 • budowa Centrum Integracji Społecznej
 • powołanie pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego
 • optymalizacja Budżetu Obywatelskiego
 • angażowanie mieszkańców w starania miasta o tytuł ESK 2029

Jeszcze więcej
dobrego klimatu

 • dalsza rewitalizacja miejskich parków i skwerów
 • zwiększenie terenów zielonych w mieście
 • utworzenie farmy miejskiej
 • zaangażowanie organizacji pozarządowych w edukacyjną działalność proekologiczną
 • przeprowadzenie audytu zieleni w mieście i stworzenie programu zazielenienia miasta
 • kontynuacja programu likwidacji kopciuchów

Jeszcze więcej
dobrostanu

 • nowe mieszkania komunalne
 • kontynuacja remontów miejskich kamienic
 • kolejny etap programu dopłat do remontów elewacji prywatnych kamienic
 • dalsze remonty pustostanów
 • nowe mieszkania na wynajem w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Jeszcze więcej
zrównoważonego transportu

 • diametralne zwiększenie środków na remonty dróg osiedlowych
 • budowa Centrum Przesiadkowego
 • budowa Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta
 • stworzenie woonerfu w ciągu ul. 1 Maja
 • kontynuacja programu doświetlania przejść dla pieszych
 • zakup nowych autobusów dla MZK
 • rozbudowa ścieżek rowerowych
 • wykorzystanie potencjału promocyjnego Enduro Trails

Nasi kandydaci na radnych

Karol Markowski

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, społecznik angażujący się w wiele inicjatyw obywatelskich i akcji charytatywnych, pasjonat muzyki

Anita Szymańska

przewodnicząca Rady Osiedla Hałców, działaczka społeczna, laureatka nagrody BBohaterka za zorganizowanie akcji szycia maseczek i odzieży ochronnej dla szpitali i domów opieki podczas pandemii

Renata Zuber

działaczka społeczna, zaangażowana w inicjatywy na rzecz seniorów i dzieci, prezes Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego „Beskidy”

Mariusz Szymeczek

wiceprzewodniczący Rady Osiedla Komorowice Śląskie, działacz NSZZ „Solidarność 80”, przewodniczący Rady Fundacji Adaptacja, społecznik zaangażowany w wiele inicjatyw lokalnych

Joanna Kubik

zawodowo pomaga ludziom jako adwokat, w wolnym czasie również niesie pomoc innym – jako druhna Ochotniczej Straży Pożarnej

Bronisław Szafarczyk

radny, specjalista z zakresu transportu i komunikacji, aktywista angażujący się w wiele działań społecznych

Iwona Baron

zawodowo związana ze sferą kultury, inicjatorka akcji na rzecz integracji pokoleń, zaangażowana w przedsięwzięcia wspierające rodzinę i w wydarzenia z zakresu edukacji artystycznej

Adam Ruśniak

zastępca Prezydenta Miasta, wieloletni radny, stawia na dialog z drugim człowiekiem, wierzy w potencjał miasta i jego mieszkańców, współorganizator festiwalu kabaretowego „Fermenty”, pasjonat zieleni

Piotr Kochowski

wieloletni radny, przewodniczący Rady Sportu przy Prezydencie Miasta, działacz Beskidzkiej Rady Olimpijskiej, legendarny piłkarz LKS Zapora Wapienica

Czesław Jurewicz

naczelnik OSP w Starym Bielsku, ratownik medyczny, przewodniczący Rady Osiedla Stare Bielsko

Marta Janusz

specjalistka w zakresie finansów, przedsiębiorca, zaangażowana w działania na rzecz ochrony środowiska

Bogumił Kanik

harcmistrz w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ratownik GOPR, członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, prezes Fundacji Pogranicze bez barier

Magdalena Grabowska

zawodowo związana z branżą nieruchomości, pasjonatka ekologii

Patrycja Korczago

lingwistka, tłumaczka, pisarka, przedsiębiorca, organizatorka i moderatorka wielu międzynarodowych konferencji i wydarzeń

Katarzyna Balicka

radna, dr nauk prawnych z uprawnieniami mediatora, przedsiębiorca

Leszek Caputa

przewodniczący Rady Osiedla Grunwaldzkiego, działacz społeczny i związkowy, inicjator wielu lokalnych przedsięwzięć

Sylwia Obrzut

przedsiębiorca, właścicielka kultowego „Malowanego Studia”, zaangażowana w działania na rzecz kobiet oraz w inicjatywy wspierające sektor małej i średniej przedsiębiorczości

Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz

BBohaterka, działaczka społeczna, inicjatorka wielu akcji charytatywnych, organizatorka Maratonu Zumby, zaangażowana w działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Władysław Szypuła

prezes OSP Leszczyny, przedsiębiorca, działacz sportowy, specjalista w dziedzinie zarządzania nieruchomościami

Dariusz Łoś

kapitan piłkarskiej drużyny BKS „STAL” i członek zarządu klubu, przedsiębiorca

Radosław Siuda

popularyzator piłki ręcznej, prezes KS Szczypiorniak, organizator wielu wydarzeń sportowych, przedsiębiorca

Maksymilian Pryga

radny, rzecznik prasowy Komunikacji Beskidzkiej, pasjonat sportu, zagorzały kibic BKS „STAL”

Józefa Wawak

przewodnicząca Rady Osiedla Straconka, działaczka społeczna, inicjatorka wielu akcji społecznych i charytatywnych, założycielka Koła Gospodyń i Gospodarzy Miejskich

Andrzej Kubica

przewodniczący Rady Osiedla Mikuszowice Krakowskie, aktywnie wspiera sport osób niepełnosprawnych, inicjator działań na rzecz budowy domu kultury w swojej dzielnicy

Marek Krywult

wieloletni radny, były przewodniczący Rady Osiedla Lipnik, działacz społeczny

Monika Konieczny

pedagog, wychowawca przedszkolny, aktywna działaczka OSP w Lipniku

Małgorzata Kasowska

wieloletnia dyrektor Przedszkola nr 10 na Złotych Łanach, działaczka społeczna

Szczepan Wojtasik

wieloletni radny, wolontariusz, organizator transportów z pomocą dla Ukrainy, jeden z najbliższych współpracowników śp. Jacka Krywulta

Jarosław Klimaszewski

prezydent Bielska-Białej

Roman Matyja

wieloletni radny, przewodniczący Komisji Budżetu; działacz stowarzyszania „Dom Polski” oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Jan Zacharejko

działacz społeczny i samorządowy; organizator wielu wydarzeń o charakterze patriotycznym; pasjonat lokalnej historii

Antoni Kruczek

społecznik, wieloletni przewodniczący Rady Osiedla Karpackiego, aktywny działacz PCK, członek Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

Beata Kłeczek

zawodowo związana z rynkiem ubezpieczeń, z zamiłowania działaczka społeczna, miłośniczka zwierząt

Agnieszka Haslette

pasjonatka transportu, autorka wielu projektów aktywizujących dla mieszkańców, mocno wspiera inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Anna Koczur

„Beskidzka mama”, działaczka społeczna, zaangażowana w wiele inicjatyw promujących rodzinę oraz aktywizujących kobiety

Kontakt

Rejestr wpłat
Rejestr zaciągniętych kredytów
Materiał sfinansowany przez KWW Jarosława Klimaszewskiego
Polityka prywatności i cookies